Zakat
(Kitab Risalatul Jamiah dan Kitab Safinatun Najah).

وأما الزكاة: وهي رابع أركان الإسلام، فتجب على المسلم
معرفة الأموال الواجبة فيها، وهي النعم، والنقدان، والتجارة، والرِّكاز، والمعدن،
والمعشرات وهي الحبوب والثمار
Adapun
zakat adalah rukun keempat dari rukun Islam, maka wajib bagi setiap muslim
untuk memiliki pengetahuan mengenai macam macam harta yang diwajibkan untuk
dizakatkan, yaitu: hewan ternak, emas dan perak, harta perdagangan, barang
harta temuan, barang tambang dan bahan pokok yaitu biji bijian dan buah.
فلا
زكاة فيما سوى النعم السائمة، ويشترط الحول لها، وكذلك يشترط للنقود والتجارة،
ويشترط في هذه الأنواع: النصاب أيضاً، وواجب النقدين، والتجارة ربع العشر، وواجب
الحبوب و الثمار التي سقيت بمؤنة نصف العشر و بغير مؤنة العشر
Maka
tidak ada zakat atas hewan ternak selain hewan gembala. Dan disyaratkan bagi
hewan tersebut dimiliki selama 1 tahun, begitu juga disyaratkan bagi emas dan
perak bagi barang dagangan, dan disyaratkan pula bagi macam macam ini (hewan
ternak, emas perak dan perdagangan) AnNishob atau batas minimum diwajibkannya
zakat. Dan diwajibkan bagi emas dan perak serta barang dagangan mengeluarkan
2,5 %. Dan pada biji bijian dan buah dengan sistem irigasi (pengairan) wajib
dikeluarkan sebanyak 5%, dan tanpa sistem irigasi wajib dikeluarkan 10%.

وزكاة الفطر واجبة: على كل مسلم إذا فضلت عن قوته وقوت
من يقوته يوم العيد وليلته، أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وتجب النية
في الجميع
Zakat
fitrah adalah wajib bagi setiap muslim jika memiliki kelebihan bahan makanan
bagi dirinya dan bagi orang yang dinafkahinya pada hari ‘Ied dan malam ‘Ied
maka wajib mengeluarkan 4 mud Nabi Muhammad SAW (3,5 liter), dan diwajibkan
untuk niat pada setiap zakat.
ولا
يجوز أن يصرف الزكاة والفطرة إلا إلى حر مسلم متصف بصفة أحد الأصناف الثمانية
كالفقير والمسكين وكونه غير هاشمي ولا مطلبي ولا مولى لهما ويجب استيعاب الموجودين
منهم
Tidak
boleh menyalurkan zakat dan zakat firtah kecuali kepada muslim yang merdeka
yang termasuk di dalam 8 kelompok yang dibolehkan menerima zakat, seperti:
faqir, orang orang miskin yang bukan merupakan bani Hasyim dan Muthalib dan
keturunan-keturunannya dan diwajibkan meliputi semua 8 kelompok tersebut.
(Kitab Ar Risalatul Jami’ah – Al Imam Al Habib Ahmad bin Zein Al Habsiy, Hal
42, Penerbit Darul Kutub Al Islamiyyah)
(فصل) الأموال التي تلزم
فيها الزكاة ستة أنواع: النعم والنقدان
والمعشرات وأموال
التجارة ، وواجبها ربع عشر قيمة عروض التجارة والركاز والمعدن
Harta
yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 6 macam, yaitu  :
1.
Binatang ternak (seperti : kambing, biri-biri, sapi, kerbau dan unta),
2. Emas
dan perak,
3.
Buah-buahan dan tanaman makanan pokok,
4.
Harta dagangan,
Adapun
zakat harta dagangan adalah seperempat dari 10 (2,5%) dari jumlah harta
dagangan.
5.
Barang simpanan terpendam (harta karun),
6. Logam
(barang hasil tambang).
(Di dalam kitab Safinatun Najah –  Asy Syaikh Al ‘Alim Al Fadhil Salim bin
Samiyr Al Hadhramiy, Hal 27, Penerbit Darul Kutub Al Islamiyyah)
Website : http://shulfialaydrus.blogspot.co.id/ atau
https://shulfialaydrus.wordpress.com/
Instagram : @shulfialaydrus
Instagram Majelis Nuurus Sa’aadah : @majlisnuurussaadah
Twitter : @shulfialaydrus dan @shulfi   
Telegram : @habibshulfialaydrus
Telegram Majelis Nuurus Sa’aadah : @majlisnuurussaadah
Facebook : https://www.facebook.com/habibshulfialaydrus/
Group Facebook : Majelis Nuurus Sa’aadah atau
https://www.facebook.com/groups/160814570679672/
Donasi atau infak atau sedekah.
Bank BRI Cab. JKT Joglo.
Atas Nama : Muhamad Shulfi.
No.Rek : 0396-01-011361-50-5.
Penulis
: Muhammad Shulfi bin Abunawar Al ‘Aydrus, S.Kom.

محمد سلفى بن أبو نوار العيدروس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *