Amalan Rizqi.

Amalan Rizqi. Amalan rizqi ini untuk memohon kepada Allah dengan perantara Bismillahir Rohmanir Rohiim yang bila diamalkan dengan istiqomah maka akan memudahkan […]

Istilah-istilah dalam Islam.

Istilah-istilah dalam Islam. Aqidah. Kata “‘Aqidah” diambil dari kata dasar “al-‘aqdu” yaitu ar-rabth (ikatan), al-Ibraamal-ihkam (pengesahan), (penguatan), at-tawatstsuq (menjadi kokoh, kuat), asy-syaddu […]

Sunnah-sunnah sholat.

Sunnah-sunnah sholat. Sunnah-sunnah shalat adalah perbuatan dan ucapan yang dianjurkan syara’, yang dilakukan/diucapkan Rasulullah dalam sebagian besar shalat beliau, namun jika tidak dikerjakan […]