Mendapat Ampunan Dosa Dari Allah Hingga Hari Kiamat.

Mendapat Ampunan Dosa Dari Allah Hingga Hari Kiamat. 


Ada suatu riwayat yang mengatakan barangsiapa berdoa untuk 10 kelompok manusia tersebut dibawah ini, maka Allah mengampuni dosa-dosanya hingga hari kiamat!


Inilah doanya :
اللهم أدخل على أهل القبور السرور
Allaahumma adkhil ‘alaa ahlil-qubuuris-suruuri.
(Ya Allah, masukkanlah kebahagiaan kepada para penghuni kubur)
اللهم أغن كل فقير
Allaahumma aghni kulla faqiirin.
(Ya Allah, kayakanlah semua yang miskin)
اللهم أشبع كل جائع
Allaahumma asybi’ kulla jaa-i’in.
(Ya Allah, kenyangkanlah semua yang lapar)
اللهم أكس كل عريان
Allaahumma aksu kulla ‘uryaanin.
(Ya Allah, berikanlah pakaian pada semua yang telanjang)
اللهم أقض دين كل مدين
Allaahumma aqdhi daina kulla madiinin.
(Ya Allah, tunaikanlah hutang semua yang berhutang)
اللهم فرج عن كل مكروب
Allaahumma farrij ‘an kulli makruubin.
(Ya Allah, lapangkanlah setiap orang yang menderita kesulitan)
اللهم رد كل غريب
Allaahumma rudda kulla ghoriibin.
(Ya Allah, bebaskanlah semua yang tertawan)
اللهم فك كل أسير
Allaahumma fukka kulla asiirin.
(Ya Allah, kembalikanlah orang-orang yang hilang)
اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين
Allaahumma ashlih kulla faasidin min umuuril-muslimiina.
(Ya Allah, perbaikilah semua yang rusak dari urusan kaum muslimin)
اللهم أشف كل مريض
Allaahumma asyfi kulla mariidhin.
(Ya Allah, sembuhkanlah semua yang sakit)

Alfaqir ijazahkan doa ini bagi siapa saja yang mau mengamalkannya.. 🙂
محمد سلفى بن أبو نوار العيدروس

12 thoughts on “Mendapat Ampunan Dosa Dari Allah Hingga Hari Kiamat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *