Dalil
Bukhur (Membakar Dupa).
Dalam
sebuah majelis dzikir ataupun majelis maulid terkadang ada tradisi pembakaran
dupa (bukhur). Tradisi semacam itu bukan sesuatu yang tanpa dasar, berikut
penjelasannya :
كان
بن عمر إذا استجمر استجمر بالوة غير مطراة أو بكأفور يطرحه مع الألوة ثم قال هكذا
كان يستجمررسول الله صلى الله عليه وسلم
Apabila
Ibnu Umar beristijmar (membakar dupa) maka beliau beristijmar dengan uluwah
yang tidak ada campurannya, dan dengan kafur yang di campur dengan uluwah,
kemudian beliau berkata; “Seperti inilah Rosululloh SAW,
beristijmar”. (HR.Nasa’i No.5152)
Imam
Nawawi mensyarahi hadits ini sebagai berikut:
الاستجمار
هنا استعمال الطيب والتبخر به وهو مأخوذ من المجمر وهو البخور وأما الألوة فقال
الاصمعي وأبو عبيد وسائر أهل اللغة والغريب هي العود يتبخر به
Yang
di maksud dengan istijmar di sini ialah memakai wewangian dan berbukhur
“berdupa” dengannya. Lafadz istijmar itu di ambil dari kalimat Al
Majmar yang bermakna al bukhur “dupa” adapun Uluwah itu menurut Al
Ashmu’i dan Abu Ubaid dan seluruh pakar bahasa arab bermakna kayu dupa yang di
buat dupa. (Syarah Nawawi ‘Alaa Muslim: 15/10.)
Di
tambah komentar Imam Nawawi tentang hadits tersebut:
ويتاكد
استحبابه للرجال يوم الجمعة والعيد وعند حضور مجامع المسلمين ومجالس ألذكر والعلم
Dan
sangat kuat kesunahan memakai wewangian (termsuk istijmar) bagi laki laki pada
hari jumat dan hari raya, dan saat menghadiri perkumpulan kaum muslimin dan
majlis dzikir juga majlis ilmu. (Syarah Nawawi ‘Alaa Muslim: 15/10)
Dan
membakar dupa saat majlis dzikir, atau majlis ta’lim itu sudah di contohkan
oleh Imam Malik ra, seperti yang di jelaskan dalam biografi Imam Malik yang di
tulis di belakang kitab Tanwirul Hawalik Syarah Muwattho’ Malik Imam Suyuti.
Juz 3 no 166
قال
مطرف كان مالك إذا أتاه الناسخرجت اليهم الجارية فتقول لهم يقول لكم الشيخ تريدون
الحديث أو المسائل؟ فإن قالوا المسائل خرج اليهم وافتاهم وان قالوا الحديث قال لهم
اجلسوا ودخل مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا وتعمم ووضع على رأسه الطويلة
وتلقى له المنصة فيخرج اليهم وعليه الخشوع ويوضع عود فلا يزال يتبخر حتى يفرغ من
حديث رسول اللهصلى الله عليه وسلم
“Mutrif
berkata: apabila orang orang mendatangi kediaman Imam Malik, maka mereka di
sambut oleh pelayan wanita beliau yang masih kecil lalu berkata kepada mereka,
“Imam Malik bertanya apakah anda semua mau bertanya tentang hadits atau
masalah keagamaan?
Jika
mereka berkata “masalah keagamaan” maka, Imam Malik kemudian keluar
kamar dan berfatwa, jika mereka berkata”hadits” maka beliau
mempersilahkan mereka untuk duduk, kemudian beliau masuk kedalam kamar mandi,
lalu mandi, dan memakai minyak wangi, kemudian memakai pakaian yang bagus, dan
memakai sorban. Dan di atas beliau memakai selendang panjang di atas kepalanya,
kemudian di hadapan beliau di letakkan mimbar (dampar) dan setelah itu beliau
keluar menemui mereka dengan khusu’ lalu di bakarlah dupa hingga selesai dari
menyampaikan hadits Rosululloh SAW”.
مسئلة
ج اخراق البخور عند ذكر الله و نحوه كقراءة القرأن و مجلس العلم له اصل فى السنةمن
حيث ان النبى صلى الله عليه و سلم يحب الريح الطيب الحسن و يحب الطيب و يستعملها
كثيرا بلغة الطلاب ص 54-53
“Membakar
dupa atau kemenyan ketika berdzikir pada Allah dan sebagainya seperti membaca Al
Qur’an atau di majlis-majlis ilmu, mempunyai dasar dalil dari Hadits yaitu
dilihat dari sudut pandang bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Saw menyukai bau
wangi dan menyukai minyak wangi dan beliau pun sering memakainya .” (Bulghat
Ath Thullab halaman 53-54).
قال
بعض أصحابنا ويستحب أن يبخر عند الميت من حين يموت لانه ربما ظهر منه شئ فيغلبه
رائحة البخور
“Sahabat-sahabat
kita (dari Imam Syafi’i) berkata: “Sesungguhnya disunnahkan membakar dupa di
dekat mayyit karena terkadang ada sesuatu yang muncul maka bau kemenyan
tersebut bisa mengalahkan/ menghalanginya.”(Al Majmu’ Syarah Muhadzdzab juz 5,
halaman 160).
Dan
masih banyak lagi dalil lainnya yang berkenaan dengan mewangian atau membakar
sesuatu yang dapat mengeluarkan bau wangi, tetapi dengan dalil tersebut sudah
menjadikan kita yakin dan mantap dalam beramal sholeh.
Website
: http://shulfialaydrus.blogspot.co.id/ atau
https://shulfialaydrus.wordpress.com/
Instagram
: @shulfialaydrus
Instagram
Majelis Nuurus Sa’aadah : @majlisnuurussaadah
Twitter
: @shulfialaydrus dan @shulfi   
Telegram
: @habibshulfialaydrus
Telegram
Majelis Nuurus Sa’aadah : @majlisnuurussaadah
Facebook
: https://www.facebook.com/habibshulfialaydrus/
Group
Facebook : Majelis Nuurus Sa’aadah atau
https://www.facebook.com/groups/160814570679672/
Donasi
atau infak atau sedekah.
Bank
BRI Cab. JKT Joglo.
Atas
Nama : Muhamad Shulfi.
No.Rek
: 0396-01-011361-50-5.
Penulis
: Muhammad Shulfi bin Abunawar Al ‘Aydrus, S.Kom.
محمد
سلفى بن أبو نوار العيدروس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *